•   Telefon: +90 232 413 00 33
  •   info@mheprestijguvenlik.com.tr

GÜVENLİK HUKUKU VE KİŞİ HAKLARI (20 Saat)

5188 Sayılı Özel Güvenlik hizmetlerine dair kanunla ilgili verilecek eğitimle birlikte,yetiştirilecek kişi , bu kanun kapsamındaki yetkilerini ;bu yetkileri kullanırken olabilecek suçları ya da mağduru oabileceği suçları;bu kanunda yer alan adli suçlar ve cezaları; görev alanı ve görev alanı sayılan yerleri gibi konular hakkında bilgi sahibi olacaktır. Böylelikle yetiştirilen özel güvenlik görevlisi karşısına çıkacak her türlü problemde hazırlıklı ve yetkin olacaktır.

TEMEL İLK YARDIM (10 Saat) 

Ülkemizde yanlış veya bilinçsiz ilkyardım nedeniyle olan ölümler,bütün bu ölümler arasında ilk sırayı almaktadır. Trafik kazaları,iş kazaları,doğal afetler ve çeşitli nedenlerle meydana gelen yaralanmalarda halkın yardım beklediği kişiler ilkyardımcılardır. Mesleğiniz insanların can ve mal güvenliğini korumak esasını amaçladığına göre ilkyardım konusunda gerekli bilgi ve uygulama becerisine sahip olmak gerekir

GÜVENLİK TEDBİRLERİ (20 Saat)

Günlük yaşamın hemen hemen her anında oluşabilecek kazalardan ya da doğal afetlerden önce bilgi edinmek dikkatli davranmak ve konuyla ilgili genel ve pratik önlemler almak gerekir. Dersin verilmesinin amacı kazaları önleyici, koruyucu görevlerin öğretilmesinin yanısıra yardım görevleri ve adli görevler konusunda da bilgilendirmektir.

GÜVENLİK SİSTEM VE CİHAZLARI (5 Saat) 

Güvenlik kavramı çağın değişen şartlarına göre yeniden ele alınmalıdır. Güvenlik sadece polisiye tedbirler olarak düşünülmemelidir. Genel güvenlik hizmetlerinin yanında,halen küresel anlamda önemini koruyan ve güvenlik gereksiniminin karşılanmasında etkili bir araç olarak kullanılmakta olan güvenlik birimleri ve fonksiyonları hakkında yetiştirilen güvenlik görevlisinin bilgi edinmesi gerekmektedir

YANGIN GÜVENLİĞİ VE TABİİ FELAKETLERDE MÜDAHALE TARZI (8 Saat)

Bu derste yangının çıkma sebebleri,yangın söndürme çalışmaları,itfaiye teşkilatı,yangınlara karşı alınması gereken önlemler,yangın söndürme usülleri ve cihazları gibi konularda özel güvenlik görevlisi yetiştirilmiş olur.

KİŞİ KORUMA (9 Saat)

Korumaya alınacak kişinin korumaya alınmasında göz önünde bulundurulacak esaslar ile koruma sırasında alınması gereken düzen ve önlemler amacıyla koruma hizmetleri yönetmeliğinin 43.maddesi hükmü gereğince 1996 yılında yürülüğe konulmuştur

ETKİLİ İLETİŞİM (12 Saat)

İnsanlar arası iletişim kişilerin birbirlerine bilinçli veya bilinçsiz olarak iletmek istedikleri duygu ve düşüncelerini aktardıkları süreçtir.Etkili iletişim dersinde amacımız;kişinin olumlu bir beden dili ve olumlu bakış açısı oluşturmasın da,etkili ve güzel konuşarak diksoyonunu düzeltmesinde yardmcı olmaktır. Böylelikle kişi konuşma gücünü arttırarak konuya hakim olacaktır

KALABALIK YÖNETİMİ (10 Saat)

Bu çalışma 188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikte belirlenen '' kalabalık yönetimi '' ders proğramına uymak suretiyle hazırlanmıştır.içeriğinde bir kimliğe sahip olma,karşılıklı ilişki kurma,toplumsal denetim ortak değer ve çıkarlara sahip olma ve süreklilik gibi konular işlenmektedir.

UYUŞTURUCU MADDE BİLGİLERİ (2 Saat)

Dersin konuları kapsamında uyuşturucu madde çeşitleri,uyuşturucu madde kaçakçılığı ve konuyla ilgili organize suçları işlenmektedir. Bu suçlar karşısında alınacak tedbirler uyuşturucu ya karşı duyarlılık bilgisi verilmektedir.